نیازمندی های متا

دسته‌بندی آگهی فروش از ( ۳ میلیارد تا ۵میلیارد) آگهی شما ۳۰ روز بالا می‌ماند به طور خود کار نردبان می‌شود در سراسر ایران نمایش داده می شود در گروه های واتساپ تلگرام ایتا …. ۳۰ روز وایرال می‌شود

  • فروش از ( ۳ میلیارد تا ۵میلیارد) آگهی شما ۳۰ روز بالا می‌ماند به طور خود کار نردبان می‌شود در سراسر ایران نمایش داده می شود در گروه های واتساپ تلگرام ایتا .... ۳۰ روز وایرال می‌شود
    آگهی شما ۳۰ روز بالا می‌ماند به طور خود کار نردبان می‌شود در سراسر ایران نمایش داده می شود در گروه های واتساپ تلگرام ایتا .... ۳۰ روز وایرال می‌شود