نیازمندی های متا

دسته‌بندی آگهی فروش(۱میلیارد تا۳میلیارد) به صورت خودکار ویژه می‌شود در گروه تلگرام ایتا واتساپ …. ۳۰ روز نمایش داده می‌شود به مدت دو هفته نردبان میشود

  • فروش(۱میلیارد تا۳میلیارد) به صورت خودکار ویژه می‌شود در گروه تلگرام ایتا واتساپ .... ۳۰ روز نمایش داده می‌شود به مدت دو هفته نردبان میشود
    به صورت خودکار ویژه می‌شود در گروه تلگرام ایتا واتساپ .... ۳۰ روز نمایش داده می‌شود به مدت دو هفته نردبان میشود